Szukaj

Polityka Prywatności

Strony internetowej raflewski.fit

A. Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane jest : RAFLEWSKI.FIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11/49, KRS: 0000945568, NIP: 5252891691, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

B. Źródło

Ten dokument został utworzony zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej RODO).

C. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

1) informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

2) informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3) informacje, takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko, które podajesz podczas składania zamówienia;

4) informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

5) informacje dotyczące usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym numeru rachunku bankowego;

6) Informacje umieszczone w ankiecie użytkownika takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, wzrost, występujące choroby/alergie/nietolerancje, zdjęcia sylwetki.

7) informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

8) adres e-mail przekazywany celem przypomnienia o przesyłaniu raportów;

9) wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

D. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

– wykonania umowy;

– udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;

– administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

– umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

– personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

– wykonywania usług za pośrednictwem naszej strony internetowej;

– rozliczenia podatkowego transakcji z użytkownikiem;

– wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

– dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);

– zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;

– przekazywania przypomnień o przesyłaniu raportów.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (w związku wykonaniem umowy i podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i f ( przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. prowadzenia działań windykacyjnych, ułatwienia w korzystaniu ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz marketingu usług własnych), jak i też w zakresie danych dot. zdrowia na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a (na podstawie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach tj. w celu przesłania programu dietetycznego) RODO.

E. Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą udostępniane następującym odbiorcom: księgowym dokonującym rozliczenia transakcji z użytkownikami, Google Ireland Limited w zakresie obsługi narzędzia Google Analitycs.

F. Międzynarodowe transfery danych

Dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego.

G. Zachowywanie danych osobowych

W przypadku udzielania odpowiedzi na zadane pytania, to administrator będzie przetwarzał dane użytkownika do czasu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi i zakończenia korespondencji.

W pozostałych przypadkach, a w szczególności, gdy administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w celu wykonania usług, to będzie przetwarzał dane użytkownika przez okres 3 lat od dnia zakończenia świadczenia usług na rzecz użytkownika.

H. Prawa użytkownika

Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak podania adresu e-mail sprawi, iż Administrator nie będzie w stanie spełnić swojego świadczenia w postaci przesłania na adres e-mail planu dietetycznego/treningowego. Brak podania imienia oraz nazwiska spowoduje, że Administrator nie będzie w stanie rozpoznać dokonanej płatności.

I. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

M. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

– używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę,

– korzysta z koszyka na stronie

– aby poprawić użyteczność strony internetowej

– aby zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej

– aby personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika

– aby kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.

Mechanizm plików cookies nie powoduje żadnych zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies